Skip to main content
Lokálna donáška a osobný odber v Bratislave (Utorok - Sobota: 11:00 - 19:30)

Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a osobné údaje.

Najdôležitejšie základné informácie:

 1. Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky je Fresheees s.r.o., so sídlom M. Rázusa 30883/38, 971 01 Prievidza, Slovensko, IČO: 50 289 519,  DIČ: 212 025 70 95,  IČ DPH: SK212 025 70 95.
 2. Vždy budeme postupovať podľa zákonov: Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Sľubujeme, že pri narábaní s nimi budeme vždy pokračovať vo všetkých všeobecne záväzných právnych predpisoch a ešte viac. Vaše osobné údaje spracovávame len na sledovaný účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas so spracovaním.
 3. Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby akékoľvek z údajov neunikol. Internetová stránka je zabezpečená protokoly SSL od sveta uznávaná certifikačná autorita (ESET SSL FILTER CA), tzn. že komunikácia medzi vami a našou internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom, tak aby ich nemohla prečítať žiadna tretia strana.
 4. Neukladáme údaje o platobných kartách: Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o platobných kartách, preto pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na naše servery, každá transakcia prebieha výhradne na stránkach veľmi prísne zabezpečenej platobnej brány.
 5. Informácie o vás nezverejňujú tretím stranám: vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadny iný subjekt, s inými organizáciami, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky, štátne orgány, externá zmluvná účtovná firma, prevádzkovateľ platobnej brány, poskytovateľ webhostingu, Google (cookies - Google Analytics) a doručovateľská spoločnosť.
 6. Údaje o vás môžete zmeniť: vaše osobné údaje môžete meniť v užívateľskom účte. Rovnako môžete pripraviť a jednoducho podať žiadosť na spracovanie vašich osobných údajov. Okrem iného máte právo na výmenu, opravu alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo uviesť námietku proti spracúvaniu alebo jeho rozsahu. Všetky tieto žiadosti stačí jednoducho zaslať na náš e-mail. V takom prípade musíme oprávnene požiadať o poskytnutie ďalších informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti. Oznámenia o prijatých opatreniach vám zašlú bez zbytočného odkladu, neskôr ako do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.   

... a teraz niečo viac

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ). My sa týmto zákonom ustanovujeme pri používaní vašich údajov riadime. Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani inak všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme nijako obchádzať. Vyhlasujeme, že váš súhlas si nebudeme vynucovať. Váš súhlas sa zakladá konkrétne na dobrovoľnosti!

Pred nákupom na internetovej stránke nie je potrebné sa zaregistrovať. Stačí jednoducho vyplniť základné údaje potrebné na vybavenie vašej žiadosti. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú tiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém.

V našom obchode nezadávame žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronických platieb za tovar sú realizované priamo na stránkach zabezpečenej platobnej brány, ktorá nám poskytuje jedinečnú informáciu o úspešnosti alebo neúspešnosti platieb a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli nahradiť identifikáciu a v prípade potreby vrátiť). V prípade, že nedôjde k žiadnym ďalším informáciám, ako sú vaše hlasovacie údaje alebo zostatok na nasledujúcom účte.

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov a ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. Čo je vložené do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránke prišli) a na účely cielenia našej marketingovej stratégie.

Na našom serveri používame ďalej súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu slúžiť na prehliadanie odosielaných pri návšteve našej internetovej stránky a ukladanie do vašich zariadení (napríklad alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. Smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies zvyčajne obsahujú názov internetových stránok, z ktorých pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve internetovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť internetovú stránku, ktorá pôvodne vytvorila cookie. Súbory „cookie“, ktoré používajúame, nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia.

Cookie súbory Google Analytics zhromažďujú štandardné informácie o správách návštevníkov v anonymnej podobe na internete. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránok (vrátane IP adries) sa prenášajú do Googlu. Táto informácia potom použitá na vyhodnotenie návštevníka a zostavenie štatistických správ ohľadne činnosti na stránke pre nás. Nikdy nebudeme (a ani neumožníme tretiu stranu) používať štatistické analytické nástroje na sledovanie alebo zhromažďovanie vašich osobných údajov na našej stránke. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami Google. Ani my a ani Google nespojí, alebo sa nebude snažiť spojiť IP adresu s vašou identitou.

Ak ste navštívili našu internetovú stránku a v prehliadači povolili prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, upravovať ich kľúčové záujmy a vyžadovať a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Cookies si môžete zmeniť vo svojom webovom prehliadači. Veľký internetový prehliadač je pôvodne nastavený na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť blokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že majú cookies poslať do vašich zariadení. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých súborov cookie však môže mať vplyv na funkčnosť našej internetovej stránky. 

Súbory cookies využívame na:

 • správna funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • Google Analytics
 • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich vždy opakovane zadávajte
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vyžaduje požiadavku vďaka sledovaniu návštevnosti, váš pohyb po stránkach a využitie funkčných funkcií
 • meranie výkonu servera a hostingu webstránky
 • cielenia marketingových reklám a aktivít

Súbory cookie používané na našej internetovej stránke možno rozdeliť na dva základné typy. krátkodobé, tzv. „Session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíme návštevu našich stránok dlhodobé, tzv. „Persistent cookie“, zostávajú použité vo viacerých zariadeniach dlhšie alebo kým ich neodstránite (čas ponechá súbory cookie vo všetkých zariadeniach pomocou od nastavenia samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača).

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám alebo inak sprostredkované iba vtedy, ak budú platiť v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo ak ste s tímom vopred vyslovený súhlas:

a) spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov
b) banka a operátor platobnej brány na základe vašej objednávky a plnenia kúpnej zmluvy
c) preprava s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
d) ďalší poskytovateľ služieb, tretí účastník zapojený do spracovania dát a spracovania emailov (napr. webhosting, Google Analytics)
e) tretím stranám, napr. súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretím každej zmluvy s vami
f) verejným orgánom (napr. polícia)

Ak tretie osoby používajú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesú za toto spracovanie zodpovednosti. Tieto spracovanie a riadenie sú základom spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Majte na pamäti, že spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané hlavne v predzmluvných vzťahoch a spracúvaní vašich osobných údajov je potrebné vybaviť objednávky, dodanie tovaru a služby a plnenie zmluvného vzťahu, v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Svoj súhlas však môžete tiež zvoliť ešte raz odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú na internetovej stránke. Bezodplatne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie a likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania. 

V prípade, že ste zmenili, udelíte nám súhlas na spracúvanie vašich údajov (e-mailová adresa) na marketingové účely (odber noviniek a akcií), súčasne potvrdíte, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania vašich osobných údajov, najbližšie do štyroch rokov od udelenia súhlasu. V každej e-mailovej adrese nájdete odkaz, po kliknutí na tento odkaz a potvrdenie bude váš e-mail vyradený z databázy.

Vaše údaje sme oprávnení spracovať aj po ukončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu a v nevyhnutnej mede pre účely štatistiky, prieskumu, návštevnosti a obhliadky však v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov zodpovedá zhode s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a dosiahnutia účelu maximálne po dobu piatich rokov na účely prípadnej fakturácia úhrad, dôkazy a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytovateľa služby / tovaru, na účely vybavenia podávania, na uplatnenie práv alebo na splnenie ďalších povinností uložených všeobecne záväzných právnych predpisov je Prevádzkovateľ internetovej stránky oprávnený viesť dôkazy osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli účastníkom. V prípade registrácie spracúvanie vašich osobných údajov po dobu používania používateľského účtu, po tom najviac po dobu troch rokov.

Ako dotknutá osoba môžete u nás uplatniť všetky vaše práva podľa ustanovení ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo uvedený návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Na základe vašej objednávky realizovanej na internetovej stránke Prevádzkovateľ budeme spracovávať tieto osobné údaje:

A. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Predaj a odoslanie tovaru kupujúcim (vyhotovenie faktúry)

Poučenie o právach dotknutej osoby:

Na základe písomnej žiadosti môžete požadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpisu alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov, opravy alebo zmeny nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidácie a výmeny osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona. . Ďalej máte právo uviesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov zodpovedá zhode s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a dosiahnutia účelu maximálne po dobu piatich rokov na účely prípadnej fakturácie úhrad, dôkazy a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytovateľskú službu / tovar, na účely vybavenia podávania, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s predajom a vybavením vašej objednávky spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa (adresa doručenia), mesto, štát, PSČ, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ / IČ DPH.   

B. Účel spracúvania osobných údajov:

 • marketing (odber noviniek a akcií)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Nie je povinný súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné ďalšie odvolať. Poskytnutý súhlas platí do odvolania alebo po dobu štyroch rokov od udelenia súhlasu. Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy sa môžete prihlásiť k odberu noviniek a vyjadriť svoj súhlas so zasielaním marketingových letákov, rôzne akcie a zliav na ponúkané tovary a služby alebo iné propagačné materiály.

V prípade, že prestížny súhlas so spracúvaním osobných údajov - zasielanie ponúk, môže byť potrebný prevádzkovateľ internetových stránok na e-mailovú adresu o ukončení spracúvania osobných údajov, v tomto prípade je váš e-mail likvidovaný z odberu a reklamné ponuky už neexistujú prípadne kliknutím na odkaz v e-mailovej správe alebo na internetovej stránke.

Na základe písomnej žiadosti môžete požadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpisu alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov, opravy alebo zmeny nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidácie osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona. Ďalej máte právo uviesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s marketingovým nastavením spracúvame tieto osobné údaje - e-mail.

C. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Kontaktný formulár

Poučenie o dobrovoľnosti:

Zasielajte žiadosti alebo žiadosti na náš e-mail, tel. číslo alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke, ktorý neslúži na spracúvanie, môžete zanechať správu, žiadosť alebo iný dotaz v súvislosti s prevádzkou internetovej stránky a poskytovateľskými službami.  Tieto údaje nie sú ďalej spracúvané, sú okamžite po vybavení vašej žiadosti likvidované.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s kontaktovaním spracúvame tieto osobné údaje do vybavenia vašej žiadosti alebo žiadosti - pošlite e-mailom meno.

D. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Zaregistrovať sa

Poučenie o dobrovoľnosti:

Objednávka tovaru je možná v našom obchode realizovať aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uložené iba pri konkrétnej objednávke na čas nevyhnutného na spracovanie objednávky, dôkazu záruky a účtovnej evidencie. Zaregistrujte sa nie je povinná, je založená na základe dobrovoľnosti. Registrovaní užívatelia požívajú rôzne výhody na produkty a služby poskytované na našej internetovej stránke.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s registráciou spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa.

E. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Zaslanie recenzií

Poučenie o dobrovoľnosti:

Ak si spokojný s našimi službami, tovar a rýchlosť vybavenia tvojho nákupu, môže nám zanechať na našu stránku prehľad. Vždy každú snahu vieme oceniť formou odmeny,)

Spracúvané údaje:

V súvislosti so zaslaním recenzií spracúvame tieto údaje: e-mailová adresa a meno.

F. Účel spracúvania osobných údajov:

 • Vernostný systém (zľava z predaja)

Poučenie o dobrovoľnosti:

Vernostný program je určený pre všetkých, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky - vytvorenie konta, za nákup, k narodeninám, odporučenie nás kamošom alebo napíš prehľad v našom internetovom obchode. Za každú splnenú podmienku dostane stanovený počet bodov,  ktoré následne môžu využiť v rámci príslušnej zľavy z celkovej hodnoty tovaru :) Pri následnom nakúpení tovaru máte automaticky u nás uplatnenú zľavu.

Spracúvané údaje:

V súvislosti s vernostným programom spracúvanie: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa, mesto, štát v prípade, že nakupujete v rámci podnikateľskej činnosti, aj obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH, sídlo, dátum narodenia .

Vaša objednávka

Zatiaľ ste si nič neobjednali. (Min. objednávka: 10€)
Dobroty z aktuálneho menu nájdete tu.
sk